Stowarzyszenie Iskierka Nadziei im. Edmunda Bojanowskiego powstało w sierpniu 2008r. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. św. Józefa w realizacji jego działalności statutowej.

 

Od 20 stycznia 2011r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Stowarzyszenie Iskierka Nadziei może przyjmować darowizny od osób fizycznych, podlegające odliczeniu od podatku.
1 % od naliczonego podatku można przekazać na rzecz Stowarzyszenia dopiero od roku podatkowego 2011.

NR konta bankowego :

BGŻ BPN PARIBAS

65 1600 1462 1816 0149 2000 0001