UCHWAŁA O POWOŁANIU STOWARZYSZENIA ISKIERKA NADZIEI
IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

Zebrani w dniu 16.06.2008 w Pleszewie postanawiają założyć Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie ISKIERKA NADZIEI im. Edmunda Bojanowskiego z siedzibą w : 63-300 Pleszew ul. Bojanowskiego 1 .


Uchwałę podjęto jednogłośnie / za uchwałą głosowało 15 osób.