UCHWAŁA O WYBORZE WŁADZ
STOWARZYSZENIA ISKIERKA NADZIEI IM.EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

Zebrani w dniu 09.10.2012 w Pleszewie, na Zebraniu Walnym Wyborczym Stowarzyszenia Iskierka Nadziei, z siedzibą: ul. Bojanowskiego 1, 63-300 Pleszew - postanawiają wybrać władze Stowarzyszenia w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia:


1/ Prezes – Magdalena Podgórska
2/ Sekretarz – Agnieszka Rosadzińska
3/ Skarbnik – Natalia Kowalska

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

1/ Przewodniczący – Barbara Rambowicz
2/ Zastępca - Anna Rękosiewicz
3/ Sekretarz– Magdalena Urbaniak


Uchwałę podjęto jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 17 osób.